Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üsküdar- Ahmediye Külliyesi Haziresi Mezar Taşları

9. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 11 - 13 Kasım 2016

BİTLİS ETNOGRAFYA MÜZESİ’NDEKİ HAT ESERLERİ

Osmanlıdan Günümüze Kuran ve Hüsnü Hat Sempozyumu, 1 - 03 Kasım 2013

Türk-İslâm Sanatında Devşirme Malzeme Kullanımına Farklı Bir Örnek:Üsküdar Altunizâde Camii Son Cemaat Yeri Mihrabı

XX. ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARIVESANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMUBİLDİRİLERİ(02-05 KASIM 2016), 05 Mayıs 2016

Kitabeler Işığında Mezar Anıtları Terminolojisi

21.ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 25-27 Ekim 2017, 25 - 27 Ekim 2017

Siirt ve İlçelerindeki 2000 Yılı Yüzey Araştırması.

19.ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2001

Türk İslâm Dönemi Türbe ve Mezar Taşı Kitâbelerinde Tarih İbareleri İstanbul 1999

Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, Türkiye, 01 Ocak 1999, ss.394-404

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler