Education Information

Education Information

 • 1994 - 1997 Doctorate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Turkey

 • 1992 - 1994 Postgraduate

  Marmara University, Faculty of Theology, Islamic History and Arts, Turkey

Dissertations

 • 1994 Postgraduate

  İsatnbul Kütüphanelerinde Hat Sanatı ile ilgili Yazma Eserler ve Seyyid Ahmed el-Vehbi’xxnin Risale-i Esrar-ı Hatt’xxı.

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English