Lect. PhD

ABDULHAMİD RAMAZANOĞLU


Faculty of Theology

Basic Islamic Sciences

Department of Arabic Language and Rhetoric

Education Information

2012 - 2020

2012 - 2020

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law, Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Postgraduate

Karadeniz Technical University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

1992 - 1997

1992 - 1997

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat Pr. (Arapça), Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Sa’du’d-Din Teftazânî’nin “Şerhu Miftâhi’l-‘Ulûm”Adlı Eserinin Tahkik Ve Tahlili

Istanbul University, Faculty Of Theology

2001

2001

Postgraduate

1876 nolu Trabzon Şer`iyye Sicili ve bu sicil çerçevesinde Sulh akdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Academic Titles / Tasks

2014 - 2018

2014 - 2018

Lecturer

Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences

Courses

Doctorate

Doctorate

Nahiv-Anlam İlişkisi

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Klasik Metinler

Postgraduate

Postgraduate

Klasik Arap Edebiyatı Metinleri (Nesir)

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Modern Metinler

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Arapça II

Undergraduate

Undergraduate

Arap Dili ve Edebiyatı II

Undergraduate

Undergraduate

Arapça III

Undergraduate

Undergraduate

Arap Dili ve Edebiyatı I

Undergraduate

Undergraduate

Arapça III

Undergraduate

Undergraduate

Arapça I

Undergraduate

Undergraduate

Arap Dili ve Edebiyatı IInvited Talks

December 2017

December 2017

Mescid-i Aksa

Conference

Marmara Üniversitesi Adem Kulübü-Turkey

February 2014

February 2014

Kur'an'da Hz. Muhammed (sav)

Seminar

İslami İlimler Eğitim araştırma Derneği-Turkey