Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Descriptive Micro-level Analysis of Lease Contracts of Real Estates

RESSCONGRESS 2.Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

İngilizce Hazırlık Program Değerlendirilmesinde Okutmanların İşTatmin Seviye Tespitinin Katkısı

Birinci Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma-Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.232

Sigorta Poliçelerinin Çeviri Süreci

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi-FEF BİLİM ve KÜLTÜR GÜNLERİ, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2016

Academics Attitudes Towards Learning A Foreign Language

44th Annual International Iatefl Conference And Exhibition, İngiltere, 7 - 11 Nisan 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Editorial

Translating and Interpreting Specific Fields: Current Practices in Turkey, Ayşegül ANGI, Editör, Peter Lang, Frankfurt am Main, ss.7-11, 2017