Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Is It Rational to Study Coagulations Test Routinely before Operations and Invasive Procedure: Single Center Retrospective Study

International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research, vol.13, no.3, pp.140-145, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Mobilization Success Rate Following Autologous Peripheral Blood Stem Cell Transplantation

Sakarya Medical Journal, vol.8, no.3, pp.562-567, 2018 (Other Refereed National Journals)

Development of Hodgkin lymphoma in a patient with sarcoidosis

Reumatismo, vol.69, no.2, pp.84-87, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Chronic Lymphocytic Leukemia and Autoimmune Cytopenias: Pathogenesis, Diagnosis and Treatment

SOJ İmmunology, vol.5, no.1, pp.1-7, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Autoimmune Hemolytic Anemia:Focusing on Therapy According to Classification

SOJ Immunology, vol.5, no.1, pp.1-6, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

PNH is a debilitating, fatal but treatable disease: same disease, different clinical presentations

AMERICAN JOURNAL OF BLOOD RESEARCH, vol.5, no.1, pp.30-33, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Primary cutaneous B cell lymphoma: Clinical features, diagnosis and treatment

World Journal of Dermatologyy, vol.4, no.1, pp.50-56, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Granulocytic sarcoma: a systematic review

AMERICAN JOURNAL OF BLOOD RESEARCH, vol.3, no.4, pp.265-270, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Diğer Büyük B-Hücreli Lenfomalar

Hematolog, vol.3, no.2, pp.395-406, 2013 (Other Refereed National Journals)

Nadir Lenfoproliferatif Bozukluklar: Tüylü Hücre Lösemisi

Turkiye Klinikleri Hematology - Special Topics, vol.6, no.1, pp.42-47, 2013 (Other Refereed National Journals)

Akupunktur

Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji - Özel Konular, vol.5, no.1, pp.33-38, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kronik Miyeloid Lösemide Tirozin Kinaz Tedavisine Yanıt Kriterleri, Sitogenetik ve Moleküler Takip

Türkiye Klinikleri Hematology-Special Topics, vol.5, no.2, pp.13-17, 2012 (Other Refereed National Journals)

Meditasyon

Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji - Özel Konular, vol.5, no.1, pp.21-23, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PNH Update and Current Status

6. Aegean Hematology Oncology Symposium, 3 - 06 October 2019

Marjinal Zone Lenfomalı Olgu Sunumu

2. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu, Turkey, 26 May 2016 - 28 May 2019

MİYELOMDA PI BAZLI TEDAVİLER

5. Ege Hematoloji Kongresi, Turkey, 15 - 17 March 2019

Olgularla İmmün Hematoloji

12. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Turkey, 10 - 14 March 2019

Burkit Lenfoma

3. Hematolojik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 7 - 09 March 2019

65 YAŞ VE ÜZERİ MULTİPLE MYELOM HASTALARINDA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ SONUÇLARI.

11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Turkey, 1 - 02 March 2019

KANAMALI KADINA YAKLAŞIM

5. HEMOFİLİ VAKALARLA EĞİTİM SEMPOZYUMU, Turkey, 22 - 24 February 2019

Kan Bankası : Klinisyenin Bilmesi Gerekenler

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 7. İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Turkey, 11 - 13 January 2019

KANAMA DİYATEZİ İLE BAŞVURAN MULTİPLE MİYELOM VAKASI

44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 31 October - 03 November 2018

NADİR LÖSEMİ ALT TİPİ AKUT: AKUT BİLİNEAL LÖSEMİ

44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 31 October - 03 November 2018

POSTHEPATİT APLASTİK ANEMİ VAKA SUNUMU

44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 31 October - 03 November 2018

Taco ve Trali

12. Ulusal Afarez Kongresi, Turkey, 27 October 2017 - 28 October 2018

TORBADA VE VÜCUTTA ERİTROSİT METABOLİZMASI

11. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Turkey, 11 - 15 March 2018

Smoldering Myelomda Tedavi

İstanbul Myelom Grubu Çalışma Toplantıları, Turkey, 10 March 2018

KORONER BY-PASS OPERASYONU

4. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 February 2018

Trombosit refrakterliği Tanınması ve yaklaşım

Türk Kan Bilim Akademisi Modül 4 Transfüzyon Tıbbı Ustalık Sınıfı Bilimselm Programı, Turkey, 13 - 14 January 2018

Ruptured Bakers cyst in two myeloma patients: Is a coinsidence ?

8. International Eurasian Hematology Oncology Congress, 18 - 21 October 2017

İnsan nötrofil, lökosit ve trombosit antijenleri ( HNA, HLA, HPA ) Transfüzyon pratiğindeki önemi

Türk Kan Bilim Akdademisi Modül 2 Transfüzyon Tıbbı Ustalık Sınıfı Bilimsel Programı, Turkey, 14 - 15 October 2017

İnhibitörlü Hastada Cerrahi

5 Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Grubu, Turkey, 12 - 14 May 2017

Olgu Sunumları (olgu 2)

Nadir Hematolojik Hastalıklar Sempozyumu, Turkey, 28 February 2017

Primary Gastric Diffuse Large B-Cell Non- hodgkin Lymphoma: Single Institution Experience

4. İnternational Eurasian Hematology Congress, 9 - 12 October 2013, vol.47, pp.240-245

Olgu Örnekleri

Von Willebrand Hastalığı Ne Kadar Farkındayız?, Turkey, 02 November 2016

Hemofili ve GİS Kanaması

4. Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Grubu, Turkey, 29 April - 01 May 2016

Nadir aksiller kitle Pirimer plazmasitom.

20. Ulusal cerrahi Kongresi, Turkey, 12 - 17 April 2016

GIS Kanaması

2. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Turkey, 12 - 14 February 2016

Primer Tonsil Lenfoma: Tek merkez deneyimi

3. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu, Turkey, 4 - 07 February 2016

Primer meme lenfoma: Tek merkez deneyimi

3. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu, Turkey, 4 - 07 February 2016

ALL Klinik Tanı Prognoz

3. Bozyaka Hemtoloji Sempozyumu, Turkey, 13 - 15 November 2015

Nadir Faktör Eksiklikleri: Ege Erişkin Hemofili Merkez Deneyimi

Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Turkey, 6 - 08 February 2015

Esansiyel trombositemi seyrinde gelişen MGUS olgusu.

2. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 March 2014

Rekombinan Teknoloji Nedir? Rekombinan faktörle profilaksi alan olgu.

3. Ege Vakalarla Eğitim Gurubu, Turkey, 22 - 23 February 2014

Olgu Sunumu 1

2. Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Gurubu, Turkey, 5 - 06 October 2013

Primary granulocytic sarcoma cases single institution experince.

4. İnternational ECongress on Leukemia Lymphoma Myeloma, 22 - 25 May 2013

Olgu Sunumları

Multiple Myelom Farkındalık Toplantısı, Turkey, 20 April 2013

İmmun trombositopeni seyrinde tromboz: Olgu sunumu

38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 30 October - 03 November 2012

Yaygın lenfadenopatinin nadir bir nedeni: Rosai Dorfman Hastalığı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 31 October - 03 November 2012

Hematopoetik kök hücre mobilizasyonu üzerinde etkili risk faktörleri.

7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Turkey, 8 - 10 March 2012