General Information

Biography

01.12. 1981’de Sivas’ın Doğanşar İlçesi’nde dünyaya geldi. 1988-1999 arasında ilk, orta ve lise öğrenimini Doğanşar’da tamamladı. 1999-2004 arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitede, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı’nda, “18. Yüzyıla Ait Buyuruldu Mecmuası (Türk Tarih Kurumu Y.70-Değerlendirme, Transkripsiyon)” isimli teziyle Yüksek Lisans; Koca Sinan Paşa’nın Hayatı ve Siyasî Faaliyetleri (1520-1596) isimli teziyle Doktora eğitimini tamamladı.

2007-2014 yılları arasında Trakya Üniversitesi’nde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okutmanı olarak görev yaptı. 2014-2020 yılları arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde çalıştı. Halen Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır.


Institutional Information

Unit
Faculty of Arts and Sciences
Department
History
Program
Department of Early Modern History