Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2020 - Continues Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

    Assistant Editor

Scientific Refereeing

  • September 2020 DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ

    National Scientific Refreed Journal