General Information

Biography

Lisans derecesini State University of New York, Empire State College, Kültürel Çalışmalar bölümünden aldı (2011). Yüksek lisans eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih bölümünde “Institutionalizing Justice in a Distant Province: Ottoman Judicial Reform in Yemen (1872-1918)" başlıklı teziyle tamamladı (2013). İstanbul Şehir Üniversitesi ve École Pratique des Hautes Études'ün Tarih bölümlerinde ortak doktora programında hazırladığı “Defending the Ottoman Capital Against the Russian Threat: Late Eighteenth Century Fortifications of Istanbul” başlıklı teziyle doktor oldu (2020). Georgetown Üniversitesi'nde araştırmacı olarak bulundu (2016). 2017-2020 seneleri arasında Şehir Üniversitesi Ortak Dersler Koordinatörlüğü ve Tarih bölümlerinde Dünya Tarihi, Osmanlı Paleografyası ve Osmanlı Diplomatikası dersleri verdi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi'nde (MUTAD) yardımcı editör olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nde Avrupa Araştırma Kurumu'nun (ERC) desteklediği OTTOLEGAL projesinin koordinatörlüğünü yürütmektedir. 

Institutional Information

Unit
Institute of Turkic Studies
Department
Department of Turkish History