Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Are predatory journals contaminating science? An analysis on the Cabells' Predatory Report

Journal Of Academic Librarianship, cilt.47, sa.4, ss.1-23, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Social network analysis of mythology field

Library Hi Tech, cilt.40, sa.2, ss.1-20, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

A conceptual model to increase the visibility and usage of cultural heritage objects: The case of UNESCO’s Memory of the World List

DIGITAL SCHOLARSHIP IN THE HUMANITIES, cilt.36, sa.1, ss.1, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilimsel İletişimin Görünmeyen Eli: Hakemlik

Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship), cilt.34, sa.3, ss.559-563, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Teknoloji ve Bilgi Çağında Müzeler: Genel Bakış

Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship), cilt.34, sa.2, ss.263-274, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkiye’deki Yağmacı Dergiler: Beall Listesi Üzerine Bir Araştırma

Bilgi Dünyasi, cilt.19, sa.2, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Dijital İnsanî Bilimler: Yeni Bir Yaklaşım (Digital Humanities: A New Approach)

Turk Kutuphaneciligi - Turkish Librarianship, cilt.32, sa.2, ss.193-207, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Standardization Issues in Information World

Bilgi Dünyasi, cilt.18, sa.2, ss.163-168, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Popularity or Prestige?: The Case of JASIST Rank

JOURNAL OF SCIENTOMETRIC RESEARCH, cilt.6, sa.3, ss.141-150, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Content-Based Social Network Analysis of Reşat Nuri Güntekin’s Letters

Bilgi Dünyası, cilt.18, sa.1, ss.1-5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mapping and Bibliometric Analysis of American Historical Review Citations and Its Contribution to the Field of History

JOURNAL OF INFORMATION & KNOWLEDGE MANAGEMENT, cilt.15, sa.4, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Evaluation of Scopus Journal Selection Criteria

TURKISH LIBRARIANSHIP, cilt.30, sa.1, ss.8-19, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Report of Digital Humanities 2016 Conference

TURKISH LIBRARIANSHIP, cilt.30, sa.3, ss.552-554, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bibliographic reference list mistakes: The case of Turkish librarianship

17th International Conference on Scientometrics and Informetrics, ISSI 2019 - Proceedings, Roma, İtalya, 2 - 05 Eylül 2019, cilt.2, ss.1924-1926 identifier

Mitoloji Alanının Sosyal Ağ Analizi

International Symposium on Mythology., Ardahan, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, cilt.1, ss.146

How does Google Cultural Institute Affect the Collections of Museums? The Case of Turkey

Digital Humanities Conference 2017, Montreal, Kanada, 8 - 11 Ağustos 2017

Belediyelerde Kültürel Miras Ürünlerinin Yönetimi İstanbul Üsküdar Belediyesi Örneği

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12 - 14 Mayıs 2016

Content Based Social Network Analysis of Reşat Nuri Güntekin s Letters

Digital Humanities 2016 (DH2016), Krakow, Polonya, 12 - 16 Temmuz 2016

Does Scopus Put its Own Journal Selection Criteria into Practice

15th International Conference on Scientometrics & Informetrics, İstanbul, Türkiye, 29 Haziran - 04 Temmuz 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

İnternet ve Veri Tabanı Araştırmalarında Etik

Sosyal Bilimlerde Etik Sorunlar, M. Öztürk, Editör, Nobel, Ankara, ss.67-86, 2018