General Information

Institutional Information: Institute Of Middle Eastern And Islamic Countries, Department Of Political History And International Relations Of Middle East
Research Areas: History, Political Science, International Relations

Names in Publications: Imanbeyli Vugar, Vugar Imanov

Metrics

Publication

30

Thesis Advisory

5

Biography

Lisans ve yüksek lisans eğitimini tarih alanında İstanbul ve Boğaziçi üniversitelerinde tamamladı. Doktora çalışmasını Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yaptı. 2009-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalıştı. Ekim 2020’den beri Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü öğretim üyesidir. Akademik ilgi alanı genel hatlarıyla post-Sovyet coğrafyada tarih, siyaset ve mukayeseli dış politikadır. Son yıllarda Rus dış politikası, Türk-Rus münasebetleri, Orta Asya’da entegrasyon, Rusya-Ortadoğu ilişkileri gibi konulara yoğunlaşmaktadır. Ali Merdan Topçubaşı (1865-1934), Azerbaycan-Osmanlı İlişkileri (1918), Avrasyacılık: Rusya’nın Kimlik Arayışı ve Azerbaycan’da Din ve Kimlik (Sevinç A. Özcan ile birlikte) isimli kitap çalışmalarının yanı sıra Rusçadan yaptığı tercümeleri (A. G. Dugin, Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım; N. S. Trubetskoy, Avrupa ve Beşeriyet; N. S. Trubetskoy, Rus Ben-İdraki; M. E. Resulzade, Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi) yayımlanmıştır.