Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tanpınar Edebiyat Fakültesine Nasıl ve Niçin Atandı?

HECE DERGİSİ, vol.1, pp.152-161, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Tanpınar’ın Profesörlüğe Atanması: Farklılaşan Anlatılar

Toplumsal Tarih Dergisi , no.259, pp.80-84, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Yahya Kemal’in Din ve Metafizik Algısı 3

TDK TÜRK DİLİ DERGİSİ , no.752, pp.68-78, 2014 (Other Refereed National Journals)

Bir Şiir, Bir Mekân, Bir Devir

TDK TÜRK DİLİ DERGİSİ, no.750, pp.76-85, 2014 (Other Refereed National Journals)

Yahya Kemal'in Din ve Metafizik Algısı 2

TDK TÜRK DİLİ DERGİSİ, no.743, pp.39-49, 2013 (Other Refereed National Journals)

Yahya Kemal’in Din ve Metafizik Algısı 1

TDK TÜRK DİLİ DERGİSİ , no.737, pp.18-29, 2013 (Other Refereed National Journals)

Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası

mÜTEFRRİKA KİTABİYAT DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.201-216, 2001 (National Non-Refereed Journal)

The Islamic Roots of the Gülhane Rescript

Dergâh, Aylık Edebiyat, Sanat Kültür Dergisi, no.75, pp.3-4, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Gülhane Hatt-ı Hümayununun İslâmî Kaynakları-II

Dergâh Aylık Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, no.74, pp.19-21, 1996 (National Non-Refereed Journal)

The Islamic Roots of the Gülhane Rescript

Dergâh Aylık Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, no.73, pp.16-19, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Books & Book Chapters

Emine Semiye Kitaplığı 1: Sefalet

Vakıf Bank Kültür Yayınları, İstanbul, 2020

İzzetbegoviç’e Göre Doğu Batı Düalizmi ve İslam

in: Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç, Mustafa Orçan,Rahman Ademi,Mustafa Balcı, Editor, HECE Yayınları, Ankara, pp.527-533, 2016