Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2019 - 2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Eylül 2019 Doğumunun 150. Yılında Türk Dünyasının Görkemli İçtimaî Siyâsî Hadimi Ahmet Ağaoğlu Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Bıyıklı Ş.

  Baku, Azerbaycan