Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2020 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

  • 2017 - 2020 Araştırma Görevlisi

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü