General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Department Of Arabic Language And Rhetoric
Research Areas: Arabic Language and Eloquence

Biography

1992 yılında İstanbul Küçükçekmece'de dünyaya geldi. İlköğrenimini Sultan Murat İlköğretim Okulu'nda, liseyi de Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise hayatında okul dersleri dışında özel Arapça dersleri aldı. 2009 yılının Haziran ayında Arapça öğrenimi için gittiği Suriye'de yaklaşık iki ay kadar bulundu. Nihayet 2011 yılında liseden mezun oldu.

2011 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne başladı. 2011-2012 yılları arasında Arapça öğrenimi görmek için gittiği Ürdün'de bir yıl kadar çeşitli dil kurslarında klasik ve modern Arapça öğrenimi gördü. Lisans dönemi boyunca Arapça sarf-nahiv, hadis, fıkıh, tefsir ve akaid gibi İslami ilimlere dair muhtelif eserler okudu. 2016 yılında mezun oldu.

2016 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans programına başladı.  2019 yılında VIII-XI. (XIV-XVII.) Yüzyıllarda Âcurrûmiyye Literatürü başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı.

Doktora eğitimine Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde devam etmektedir. İleri derecede Arapça, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.