General Information

Institutional Information: Institute Of Middle Eastern And Islamic Countries, Department Of Sociology And Anthropology Of Middle East
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology of Instutions, Applied Sociology, Social Strafication and Mobility

Metrics

Publication

59

Project

10

Thesis Advisory

14

Biography

Ankara Üniversitesi (Lisans, 2000 ve yüksek lisans, 2003) ve İstanbul Üniversitesi'nde (doktora, 2009) eğitimlerini tamamladı. Mart 2011-Şubat 2012 arasında Wisconsin Üniversitesi-Madison'da Prof. Kemal Karpat danışmanlığı'nda Türk Araştırmaları Merkezi bünyesinde araştırmacı olarak  doktora sonrası çalışmalar yaptı.

Denizli Pamukkale Üniversitesi (2001-2003; 2009- 2013), İstanbul Üniversitesi (2003-2009), İstanbul Şehir Üniversitesi (2013-2020) ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (2020-2023) görev yaptı. Halen Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalı'nda çalışmaktadır.

Çağdaş sosyoloji teorisi, oryantalizm, oksidentalizm, Pierre Bourdieu, göçmen yoksulluğu, kent sosyolojisi, kültürel miras, Türk sosyoloji tarihi, yükseköğretim çalışmaları konularında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.