Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PROFESYONEL FUTBOLCULARIN VÜCUT KOMPOZİSYONU, MAKSİMUM HIZ VE AEROBİK KAPASİTE DEĞERLERİNİN OYNADIKLARI MEVKİLERE GÖRE İNCELENMESİ

ABANT 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Bolu, Turkey, 28 - 30 December 2023, vol.1, pp.1308-1318

UNDERSTANDING THE RELATIONSHIP BETWEEN GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1 AND OBESITY

ABANT 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Bolu, Turkey, 28 - 30 December 2023, vol.1, pp.1302-1307

FITNESS TRAINERS’ ATTITUDES TOWARDS PERFORMANCE ENHANCING SUBSTANCES AND RELATED FACTORS

11TH INTERNATIONAL CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES IN A CHANGING WORLD, İzmir, Turkey, 25 - 27 December 2023, vol.1, pp.213-225

EXPLORING THE CONNECTION BETWEEN INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR- 1 AND OBESITY

EGE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, İzmir, Turkey, 22 - 24 December 2023, vol.1, pp.48-56

TIME-RESTRICTED FEEDING STRATEGIES AND OBESITY: CURRENT APPROACHES

EGE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, İzmir, Turkey, 22 - 24 December 2023, vol.1, pp.57-62

THE RELATIONSHIP BETWEEN FITNESS TRAINERS’ ATHLETE IDENTITY AND ETHICAL BEHAVIORS TOWARDS DOPING AND EFFECTIVE VARIABLES

15TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, İstanbul, Turkey, 9 - 13 December 2023, vol.1, pp.483-494

EXAMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS VIDEO ASSISTANT REFEREE APPLICATION

15TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, İstanbul, Turkey, 9 - 13 December 2023, vol.1, pp.472-482

DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE SOSYAL ONAY DÜZEYİ ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR?

4. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 17 May 2023, pp.212-213

Covid Sürecinde Sporcuların Fiziksel Aktivite ve Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri

4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi, Ankara, Turkey, 21 May 2021, vol.1, pp.130-131

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

5th International Congress of Eurasian Social Sciences, Turkey, 21 May 2021, vol.1, pp.360-361

Covid-19 Sürecinde Spor Yöneticisi Adaylarının Yaşam Kalitesinin İncelenmesi

7th International Management and Social Research Conference, İstanbul, Turkey, 19 May 2021, vol.1, pp.67-68 Sustainable Development

Futbol Hakemlerinin Karar Verme Stillerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

10.Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 07 November 2019, vol.1, pp.841-848

Spor Takımları Taraftarlarının Evangelizm Eğilimlerinin İncelenmesi

10.Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

Spor Eğitimcisi ve Spor Yöneticilerinin Türk Spor Yönetimine ilişkin Görüşlerinin Araştırılması

2. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Bodrum, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.276-281

Takım Sporlarında Etkili İletişim Düzeyinin İncelenmesi

12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

Farklı Spor Dalları İle İlgilenen Sporcuların Yaralanma Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi.

12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi., Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

Spor Yaralanması Kaygı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, vol.3

Özel Yetenek Sınavına Katılan Aday Öğrencilerin Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.1909-1916

Özel Yetenek Sınavına Katılan Aday Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi

International 2nd Academic Sports Research Congress, Batumi, Georgia, 19 September - 21 August 2018, pp.696-703

Investigation of Contribution of Folklore Activities to Socialization Process of University Students

6. International Conference on Science, Culture, and Sport, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.487-496

Direnç Egzersizleri Sırasında Su Alımının Hemogram Üzerindeki Akut Etkisi 

World Congress of Sport Sciences Research, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017

Özel Yetenek Sınavına Katılan Aday Öğrencilerin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

2nd International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.76

Predicting Football Results Using The Artifıcial Neural Networks Approach

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016

Farklı Kuvvet Antrenmanlarının Kan Parametrelerine Etkisi

5th International Conference on Science Culture and Sport, Türkistan, Kazakhstan, 13 - 15 April 2016

Kuvvet Antrenmanlarına Yeni Yaklaşım Kan Akışını Kısıtlama Yöntemi

5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Türkistan, Kazakhstan, 13 - 15 April 2016

Books & Book Chapters

Sağlık İçin Fiziksel Aktivite

in: Sporda Güncel Konulara Farklı Bakış I , Eroğlu Hüseyin, Editor, BİDGE Yayınları, Ankara, pp.183-213, 2023

Kuvvet Antrenmanı

in: Kuvvet Antrenman Yöntemleri, Kayhan Recep Fatih, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.1-9, 2022

Hız Temelli Antrenman

in: Kuvvet Antrenman Yöntemleri, Recep Fatih KAYHAN, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.61-92, 2022

İlişki ve Etki Analizleri

in: Spor Bilimlerinde Veri Analizine Giriş-Spss Uygulamalı, KALKAVAN ARSLAN, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.193-242, 2021

Veri

in: SPOR BİLİMLERİNDE VERİ ANALİZİNE GİRİŞ SPSS Uygulamalı, KALKAVAN ARSLAN, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.29-54, 2021

Direnç Antrenmanları

in: Sporun Kavramsal Temelleri 4 (Antrenman), Koç Hürmüz, Özen Gökmen, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.161-187, 2020

Pliometrik Antrenmanlar

in: Sporun Kavramsal Temelleri 4 (Antrenman), Koç Hürmüz, Özen Gökmen, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.267-292, 2020

Vücut Kompozisyonu Temel Bileşenleri

in: Spor Bilimlerinde Multidisipliner Araştırmalar, Özen Gökmen, Atar Özdemir, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.177-192, 2020

Açık Alan Rekreasyonu

in: Boş Zamanları Değerlendirmede Güncel Konular, Utku Işık, Ümit Doğan ÜSTÜN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.43-73, 2019

Metrics

Publication

90

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

10

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

10

H-Index (TrDizin)

2

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals