Asst. Prof. BURCU ERMEYDAN


Institute of Middle Eastern and Islamic Countries, Department of Economy Politics of Middle East


Research Areas: Social Sciences and Humanities, International Economics, International Relations, Middle East Research, Asian Studies

Education Information

2016 - 2020

2016 - 2020

Doctorate

Kadir Has University, Instıtute Of Graduate Programs, Turkey

2013 - 2016

2013 - 2016

Postgraduate

Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Turkey

2008 - 2013

2008 - 2013

Undergraduate

Middle East Technical University, Turkey

Dissertations

2022

2022

Doctorate

Overlapping regionalism in East Asia: A case study of financial cooperation in APEC, ASEAN and APT

Kadir Has University, Instıtute Of Graduate Programs

2016

2016

Postgraduate

An examination of financial regionalism in East Asia through new regionalism approach

Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences

Research Areas

Social Sciences and Humanities

International Economics

International Relations

Middle East Research

Asian Studies

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Assistant Professor

Marmara University, Institute of Middle Eastern and Islamic Countries, Department of Economy Politics of Middle East

2017 - 2022

2017 - 2022

Research Assistant

Kadir Has University, Faculty Of Economıcs, Admınıstratıve And Socıal Scıences, Department Of Internatıonal Relatıons

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Research Methods

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Yükseköğretim Seviyesinde Çin-Türkiye İlişkileri: Akademik İpek Yolu’nun Türkiye Yansımaları

ERMEYDAN B.

TNKÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 29 - 30 May 2023, pp.60-67

2018

2018

Türkiye Akademik Yazınında Kore Hakkında Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme

ERMEYDAN B.

Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu, 1 - 02 July 2018

2018

2018

Doğu Asya’da Finansal İşbirliğinde Devletler Arası Rekabet: Chiang Mai İnisiyatifi Örneği

ERMEYDAN B.

Asya-Pasifik Çalışmalarında Yeni Ufuklar, Turkey, 11 May 2018

2017

2017

20. Yılında Asya Finansal Krizi: Doğu Asya’da Finansal İşbirliği Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

ERMEYDAN B.

Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, 5 - 06 May 2017

2016

2016

Dönüşümcü Liderler Olarak Turgut Özal ve Deng Xiaoping: Farklı Koşullarda Ekonomiyi Dönüştürmek

Ermeydan B.

International Turgut Ozal Symposium, Ankara, Turkey, 03 March 2016, pp.40-51

Books & Book Chapters

2023

2023

Overlapping Regionalism in East Asia: A Critical Review on Mega-Free Trade Agreements

ERMEYDAN B.

in: Rethinking Asia in World Politics, Joanna Ciesielska-Klikowska, Editor, Lodz University Press, Lodz, pp.149-166, 2023

2022

2022

Çin-Brezilya İlişkileri

Ermeydan B.

in: Dünya Siyasetinde Asya-Pasifik 5, İsmail Ermağan,Mehmet Özay,Özlem Zerrin Keyvan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.137-160, 2022

2021

2021

Tarihten Günümüze Doğu Asya ve Avrupa Birliği İlişkileri

Ermeydan B.

in: Dünya Siyasetinde Asya -Pasifik 4, İsmail Ermağan,Mehmet Özay,Özlem Zerrin Keyvan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.390-410, 2021

2020

2020

Doğu Asya Finansal İşbirliğinde Devletlerarası Rekabet: Chiang Mai İnisiyatifi Örneği

ERMEYDAN B.

in: Asya-Pasifik Çalışmalarında Yeni Ufuklar, Üngör Çağdaş, Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.39-65, 2020

2020

2020

Doğu Asya'da Ekonomik Entegrasyon

ERMEYDAN B.

in: Dünya Siyasetinde Asya-Pasifik 2-3, Ermağan İsmail, Özay Mehmet, Keyvan Özlem Zerrin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.535-550, 2020

2020

2020

Financial cooperation in ASEAN: An inquiry into its place in East Asian financial regionalism

ERMEYDAN B.

in: ASEAN as a Method: Re-centering Processes and Institutions in Contemporary Southeast Asian Regionalism, Ergenç Ceren, Editor, Routledge, Oxon, pp.35-51, 2020