General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Philosophy And Religious Sciences, Department Of Religious Education
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Biography

1973 yılında Trabzon’da doğdu. Ortaokul ve Lise eğitimini Trabzon İmam Hatip Lisesinde 1994 yılında, Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1999 yılında tamamladı. Yüksek lisan eğitimini "Hz. Hafsa'nın Hayatı ve Rivâyetleri" adlı çalışmasıyla 2004 yılında, Doktorasını "Kur'an'da İletişim Dili" adlı çalışmayla 2011 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı’nda tamamladı. İkinci lisans eğitimini 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak 2020 yılında göreve başladı ve  2021 yılında Doçent oldu. 2022 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Anabilim Dalına atandı. Din Eğitimi ve Dini İletişim konularında çalışmalarını sürdürmektedir.