Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psoriasis and the liver: problems, causes and course

AUSTRALASIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.58, ss.194-199, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Epidemiology of Pemphigus in Turkey: One-year Prospective Study of 220 Cases

ACTA DERMATOVENEROLOGICA CROATICA, cilt.25, ss.181-188, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Immunmodulation in the treatment of dermatological diseases

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, cilt.47, ss.46-51, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ülser ile prezente olan iki hemanjiyom olgusu

XXIII. PROF. DR. A. LÜTFÜ TAT SEMPOZYUMU, Türkiye, 22 - 26 Kasım 2017

Gebelik ile karekter değiştiren bir pemfigus olgusu

26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Türkiye, 13 - 23 Ekim 2016

Generalize Liken Nitidus: Bir olgu sunumu

25. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2014

MALİĞN MELANOM ENDOBRONŞİAL METASTAZ

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ 2009, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2009