Biyografi

Zuhal Akbayır, Lisans eğimini 2001 yılında  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Bilim Dalı'nda,Doktora eğitimini ise 2014 yılında yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Halkla İlişkiler Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını yürütmeye başlamıştır. Ağustos 2021 tarihinde Halkla İlişkiler alanında doçent ünvanını almıştır. 

 

Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler (Dr), Türkiye 2010 - 2014
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü, Türkiye 2006 - 2008
Lisans, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü, Türkiye 1997 - 2001

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Yeni iletişim ortamı olarak kurumsal bloglar: Türkiye'deki şirketlerin blog kullanımları üzerine bir inceleme, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü, 2008

Araştırma Alanları

Halkla İlişkiler

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü, 2021 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü, 2007 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Topluma Hizmet Uygulamaları , Lisans, 2021 - 2022
Dijital Kültür ve Halkla İlişkiler, Lisans, 2020 - 2021
Halkla İlişkiler, Ön Lisans, 2020 - 2021
Etik ve sosyal sorumluluk, Lisans, 2020 - 2021
Halkla İlişkilerde Kuram ve Uygulama, Lisans, 2020 - 2021

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar