Biography

Zuhal Akbayır, Lisans eğimini 2001 yılında  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Bilim Dalı'nda,Doktora eğitimini ise 2014 yılında yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Halkla İlişkiler Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını yürütmeye başlamıştır. Ağustos 2021 tarihinde Halkla İlişkiler alanında doçent ünvanını almıştır. 

 

Education Information

Doctorate, Marmara University, Institute Of Social Sciences, Halkla İlişkiler (Dr), Turkey 2010 - 2014
Postgraduate, Marmara University, Faculty Of Communication, Public Relations And Publicity, Turkey 2006 - 2008
Undergraduate, Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department, Turkey 1997 - 2001

Dissertations

Postgraduate, Yeni iletişim ortamı olarak kurumsal bloglar: Türkiye'deki şirketlerin blog kullanımları üzerine bir inceleme, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü, 2008

Research Areas

Public Relations

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Marmara University, Faculty Of Communication, Public Relations And Publicity, 2021 - Continues
Research Assistant, Marmara University, Faculty Of Communication, Public Relations And Publicity, 2007 - Continues

Courses

Topluma Hizmet Uygulamaları , Undergraduate, 2021 - 2022
Dijital Kültür ve Halkla İlişkiler, Undergraduate, 2020 - 2021
Halkla İlişkiler, Associate Degree, 2020 - 2021
Etik ve sosyal sorumluluk, Undergraduate, 2020 - 2021
Halkla İlişkilerde Kuram ve Uygulama, Undergraduate, 2020 - 2021

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings