Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bâkî Dîvânı nda Bahâriyye

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, pp.217-254, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Klasik Türk Edebiyatında Helva ile İlgili Benzetmeler

Türk Kültüründe Helva Sempozyumu, Turkey, 30 April 2018