Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Marmara University, Institute of Educational Sciences, Sosyal Bilimler Öğretmenliği (Dr), Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Educational Sciences, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Turkish and Social Science Education, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Gayrimüslim azınlıklara göre Türkiyede vatandaşlık ve vatandaşlık eğitimi

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Öğretmenliği (Dr)

 • 2010 Postgraduate

  6.sosyal bilgiler dersinde örnek olay kullanımının öğrencilerin akademik başarı derse karşı tutum ve eleştirel düşünme becerileri üzerine etkileri

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English