Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Global Class A New Intercultural Communication Project

Journal of ArapMuslim Media Research, cilt.3, ss.89-97, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The Portrayal of Turkey in the British Media Orientalism Resurfaced

INSIGHT TURKEY, cilt.9, ss.115-125, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dil, Nihilizm ve Televizyon

AJIT-e, cilt.10, sa.39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İSLAMOFOBİNİN YAYILMASI: “INSIDE THE KORAN” ÖRNEĞİ

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.38, ss.161-185, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KATAR KRİZİ VE EL CEZİRE: ORTADOĞU’DA ÖZGÜR YAYINCILIĞIN GELECEĞİ

e-GİFDER, cilt.6, ss.305-325, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The French Media Coverage of the Turkish Failed Coup: Analytical Study of Le Monde Newspaper

Atatürk İletişim Dergisi, ss.175-185, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Habercilikte Hegemonya Mücadelesi: Yurttaş Gazeteciliği: Fırsat mı Tehdit mi?

Global Media Journal, cilt.7, ss.150-173, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan Eğitim: Fırsatlar ve Tehditler

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, cilt.8, ss.31-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Functions of Community Radio Stations: A Case Study of Uganda

Uhive Dergisi, cilt.2, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1960 tan 2016 ya Askeri Darbe ve Muhtıra Metinleri Anlamlar Amaçlar Niyetler ve İdeolojiler

İnönü Üniversitesi İletişım Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.1, ss.7-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1960 tan 2016 ya Askeri Darbe ve Muhtıra Metinleri Anlamlar Amaçlar Niyetler ve İdeolojiler

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, cilt.1, ss.7-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

15 Temmuz Darbe Girişimi Gelenekselden Yeniye İletişim Teknolojilerinin Kullanımı

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, cilt.7, ss.71-92, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Söylemlerin Dilinden Suriye Sorunu

Marmara İletişim Dergisi, ss.35-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

15 Temmuz Darbe Girişimi Gelenekselden Yeniye Medya AraçlarınınKullanımı

AJIT-e, cilt.7, ss.71-92, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Söylemlerin Dilinden Suriye Sorunu

Marmara Iletişim Dergisi, ss.35-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mizah Unsurunun Siyasal İletişimde Kullanımı: The Usage of Humor Component in Political Communication.

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.375-359, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Syrian Issue in the Discourses of Political Leaders

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, sa.25, ss.35-52, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yeni Türkiye nin Küresel Sesi TRT World Fırsatlar ve Güçlükler

InterMedia, cilt.2, ss.281-294, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medya ve Terör Sorunsalı

egifder, cilt.3, ss.84-95, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Eğitimde Bir İlk Global Sınıf Projesi

Anadolu Aydınlar Ocağı Dergisi, cilt.1, ss.14-16, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Oy Verme Yöntemlerimizi Nasıl Modernize Edebiliriz

Aktif HukukDergisi, cilt.1, ss.6-10, 2014 (Hakemsiz Dergi)

22 Temmuz Elitlerin Değişimi için Yeni Bir Sürecin Başlangıcı

Kamu’xxda Sosyal Politika, cilt.2, ss.38-46, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Medya Bağlamında 22 Temmuz Seçimleri

Türkiye Günlüğü, cilt.1, ss.163-182, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Küreselleşme Enformasyon Toplumu ve Medya

Türkyolu, cilt.1, ss.26-32, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Geleneksel Medyanın Dijital Göçünde Akıllı Telefonların Konumu: Türk Medya Grupları Örneği

1. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 22 - 23 Aralık 2017

Tarihi Dizilerde Gerçek - Kurmaca İlişkisi ”Payitaht Abdülhamit” Örneği

2nd International Congress of Contemporary Approaches in Communication, Literature, Music and Art Studies (2. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi), Kocaeli, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, ss.114-115 Creative Commons License

Integration of New Media Technologies and Communication Education: The Case of Marmara Media Center

International Symposium of New Media from the Past to the Future, İstanbul, Türkiye, 10 - 15 Mayıs 2017

Suriye deki Kriz Sürecinde Beşar Esad'ın Geleneksel ve Sosyal Medyada Kamuoyu Oluşturma Politikası

Middle Eastern Congress on Politics and Society , Sakarya, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2012, ss.3-4

Kitap & Kitap Bölümleri

İHRACATTA YENİ BİR ALAN: DEĞER İHRACI

TELEVİZYON DİZİLERİNİN KEŞFİ: İÇERİK, ANLAM VE İŞLEVLERİ, GÖKSUN, YENAL, Editör, KAKNÜS YAYINLARI, İstanbul, ss.39-66, 2018

TOPLUMSAL GÜNDEMİN KURGUYA YANSIMASI: SAVAŞ DİZİLERİ

TELEVİZYON DİZİLERİNİN KEŞFİ: İÇERİK, ANLAM VE İŞLEV, Göksun, Yenal, Editör, KaknüsYayınları, İstanbul, ss.111-141, 2018

Kentlerin Mitleştirilmesi: Arap Pınarı (Kobani) Örneği

Medya Çağında İletişim sokaktan ekrana Sanaldan Gerçeğe, ALİ MURAT KIRIK, Editör, Çizgi, İstanbul, ss.501-519, 2017

Alternative Approach to Media Education: The Case of Marmara School

Perspectives In Communication Studies, Ayşe Binay Kurultay, Burcu Sabuncuoğlu, Editör, Peter Lang, ss.59-73, 2016

Siyasal İletişim Kampanyaları

Marka İletişim Kampanyaları, Aydın Ziya Özgür, Musa Kazım Sezgin, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.70-91, 2013

Türk Tarihi Perspektifinden Kamu Diplomasisi Olgusuna Bakış ya da Tarihi Potansiyeli Yeniden Düşünmek

Kamu Diplomasisi, Abdullah Özkan, Tuğçe Ersoy Öztürk, Editör, Tasam Yayınları, İstanbul, ss.127-144, 2012

Göstergeler ve Halimiz

Anadolu Aydınlar Ocağı Yayınları, 2009