Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Global Class A New Intercultural Communication Project

Journal of ArapMuslim Media Research, cilt.3, ss.89-97, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The Portrayal of Turkey in the British Media Orientalism Resurfaced

INSIGHT TURKEY, cilt.9, ss.115-125, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dil, Nihilizm ve Televizyon

AJIT-e, cilt.10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İSLAMOFOBİNİN YAYILMASI: “INSIDE THE KORAN” ÖRNEĞİ

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.161-185, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KATAR KRİZİ VE EL CEZİRE: ORTADOĞU’DA ÖZGÜR YAYINCILIĞIN GELECEĞİ

e-GİFDER, cilt.6, ss.305-325, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The French Media Coverage of the Turkish Failed Coup: Analytical Study of Le Monde Newspaper

Atatürk İletişim Dergisi, ss.175-185, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Habercilikte Hegemonya Mücadelesi: Yurttaş Gazeteciliği: Fırsat mı Tehdit mi?

Global Media Journal, cilt.7, ss.150-173, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan Eğitim: Fırsatlar ve Tehditler

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, cilt.8, ss.31-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Functions of Community Radio Stations: A Case Study of Uganda

Uhive Dergisi, cilt.2, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1960 tan 2016 ya Askeri Darbe ve Muhtıra Metinleri Anlamlar Amaçlar Niyetler ve İdeolojiler

İnönü Üniversitesi İletişım Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.1, ss.7-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1960 tan 2016 ya Askeri Darbe ve Muhtıra Metinleri Anlamlar Amaçlar Niyetler ve İdeolojiler

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, cilt.1, ss.7-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

15 Temmuz Darbe Girişimi Gelenekselden Yeniye İletişim Teknolojilerinin Kullanımı

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, cilt.7, ss.71-92, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Söylemlerin Dilinden Suriye Sorunu

Marmara İletişim Dergisi, ss.35-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

15 Temmuz Darbe Girişimi Gelenekselden Yeniye Medya AraçlarınınKullanımı

AJIT-e, cilt.7, ss.71-92, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Söylemlerin Dilinden Suriye Sorunu

Marmara Iletişim Dergisi, ss.35-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mizah Unsurunun Siyasal İletişimde Kullanımı: The Usage of Humor Component in Political Communication.

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.375-359, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Syrian Issue in the Discourses of Political Leaders

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, ss.35-52, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yeni Türkiye nin Küresel Sesi TRT World Fırsatlar ve Güçlükler

InterMedia, cilt.2, ss.281-294, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medya ve Terör Sorunsalı

egifder, cilt.3, ss.84-95, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Eğitimde Bir İlk Global Sınıf Projesi

Anadolu Aydınlar Ocağı Dergisi, cilt.1, ss.14-16, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Oy Verme Yöntemlerimizi Nasıl Modernize Edebiliriz

Aktif HukukDergisi, cilt.1, ss.6-10, 2014 (Hakemsiz Dergi)

22 Temmuz Elitlerin Değişimi için Yeni Bir Sürecin Başlangıcı

Kamu’xxda Sosyal Politika, cilt.2, ss.38-46, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Medya Bağlamında 22 Temmuz Seçimleri

Türkiye Günlüğü, cilt.1, ss.163-182, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Küreselleşme Enformasyon Toplumu ve Medya

Türkyolu, cilt.1, ss.26-32, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Geleneksel Medyanın Dijital Göçünde Akıllı Telefonların Konumu: Türk Medya Grupları Örneği

1. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 22 - 23 Aralık 2017

Tarihi Dizilerde Gerçek - Kurmaca İlişkisi ”Payitaht Abdülhamit” Örneği

2. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 26 - 27 Ekim 2017, ss.114-115

Integration of New Media Technologies and Communication Education: The Case of Marmara Media Center

International Symposium of New Media from the Past to the Future, İstanbul, Türkiye, 10 - 15 Mayıs 2017

Suriye deki Kriz Sürecinde Beşar Esad'ın Geleneksel ve Sosyal Medyada Kamuoyu Oluşturma Politikası

Middle Eastern Congress on Politics and Society , Sakarya, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2012, ss.3-4

Kitap & Kitap Bölümleri

İHRACATTA YENİ BİR ALAN: DEĞER İHRACI

TELEVİZYON DİZİLERİNİN KEŞFİ: İÇERİK, ANLAM VE İŞLEVLERİ, GÖKSUN, YENAL, Editör, KAKNÜS YAYINLARI, İstanbul, ss.39-66, 2018

TOPLUMSAL GÜNDEMİN KURGUYA YANSIMASI: SAVAŞ DİZİLERİ

TELEVİZYON DİZİLERİNİN KEŞFİ: İÇERİK, ANLAM VE İŞLEV, Göksun, Yenal, Editör, KaknüsYayınları, İstanbul, ss.111-141, 2018

Kentlerin Mitleştirilmesi: Arap Pınarı (Kobani) Örneği

Medya Çağında İletişim sokaktan ekrana Sanaldan Gerçeğe, ALİ MURAT KIRIK, Editör, Çizgi, İstanbul, ss.501-519, 2017

Alternative Approach to Media Education: The Case of Marmara School

Perspectives In Communication Studies, Ayşe Binay Kurultay, Burcu Sabuncuoğlu, Editör, Peter Lang, ss.59-73, 2016

Siyasal İletişim Kampanyaları

Marka İletişim Kampanyaları, Aydın Ziya Özgür, Musa Kazım Sezgin, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.70-91, 2013

Türk Tarihi Perspektifinden Kamu Diplomasisi Olgusuna Bakış ya da Tarihi Potansiyeli Yeniden Düşünmek

Kamu Diplomasisi, Abdullah Özkan, Tuğçe Ersoy Öztürk, Editör, Tasam Yayınları, İstanbul, ss.127-144, 2012

Göstergeler ve Halimiz

Anadolu Aydınlar Ocağı Yayınları, 2009