Education Information

Education Information

 • 2004 - 2011 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Economics, Economics, Turkey

 • 2002 - 2004 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Economics, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığı ve iktisadi büyüme ilişkisinin analizi

  Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

 • 2004 Postgraduate

  Fisher etkisi ve Türkiye örneği

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı