Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Beyrut’la İstanbul Arasında Yûsuf el-Esîr Hayatı ve Eserler

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.129-145, 2008 (National Refreed University Journal)

Feyz-i Yezdân Kasîde-i Lâmiyye Tercümesi, İbnü’l-Verdî’den / Mehmed Zihni Efendi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.31, pp.255-262, 2006 (National Refreed University Journal)

Amerika Birleşik Devletleri’nde Arap Dili Araştırmaları Tarihi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.22, pp.81-93, 2005 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dawud Karsi's Arabic Teaching Method

Uluslararası Dâvûd-î Karsî Sempozyumu, Kars, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.387-405

Books & Book Chapters

Cezmü'l-Fi'li'l-Mudari ve edevâtü'ş-şart

in: el-Luğatü'l-Arabiyye 4 (Arapça 4), Ahmet Turan Arslan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.112-137, 2019

Çeşitli Bölümler

in: Kitâbu'l-kırâa (Nusûs Türâsiyye), Halil İbrahim Kaçar, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.64-79, 2018

Çeşitli Bölümler

in: el-Kavâidü'l-müşeccia (Sarf I), Halil İbrahim Kaçar, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınevi, İstanbul, pp.120-177, 2017

Çeşitli Bölümler

in: el-Kavâidü'l-müşeccia (Nahiv I), Halii İbrahim Kaçar, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.1-178, 2015

Çeşitli Bölümler

in: el-Kavâidü'l-müşeccia (Nahiv II), Halil İbrahim Kaçar, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.1-200, 2015

Çeşitli Bölümler

in: el-Kavâidü'l-müşeccia (Sarf II), Halil İbrahim Kaçar, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.1-183, 2014

Çeşitli Bölümler

in: el-Kavâidü'l-müşeccia (Nahiv III), Halil İbrahim Kaçar, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.1-230, 2014

Episodes in the Encyclopedia

HALÎL MUTRÂN

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.521-522, 2016