Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Arap Dili Ve Belagatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1999 - 2012 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

 • 1988 - 1993 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  XIX. yüzyılda Lübnan’xxda Arap dili grameri çalışmaları

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1998 Postgraduate

  Davud el-Karsi, hayatı, eserleri ve Şerhu`l-Avamili`l- Cedid adlı eseri (edisyon kritik)

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili Ve Belagatı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced Arabic