Kalite maliyetlerinin belirlenmesinde kullanılan teknikle ve bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: CUMHUR KORKMAZ

Danışman: Hakan Yıldırım