Yerel basında bilişim teknolojilerinin kullanımı ve etkileri


Öğrenci: ALİ ÖZCAN

Danışman: ŞEVKİ IŞIKLI

Özet:

YEREL BASINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE ETKİLERİ Bilişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler, iletişim sürecinin temel belirleyeni olmuştur. Zaman ve mekanın sınırlarının ortadan kalktığı bu yeni iletişim ortamında geleneksel olarak ifade edilegelen basılı gazetecilik ister istemez dönüşümden etkilenmiştir. İletişim teknolojilerinin sonucu olarak küreselleşme ve bir sonraki adım olarak da glokalleşme ortamında yerellik daha da ön plana çıkmıştır. Bu noktadan hareketle demokratik bir iletişim ortamının vazgeçilmezi olarak Türkiye’de yerel basının bilişim temelli yeni iletişim teknolojilerini kullanarak ayakta kalma çabası çok önemlidir. Bu çalışma kapsamında yerel gazetelerin bilişim teknolojilerini kullanımı, etkileri ve yerel gazeteciliğin glokalleşme sürecinde yerelliği nasıl konumlandırdığı incelenmiştir. Konya’da yayın yapan 15 yerel gazetenin örnek olarak incelendiği araştırmada, gazete yöneticileriyle derinlemesine mülakatlar yapılmış, elde edilen bulgular çerçevesinde yerel basının bilişim temelli yeni iletişim teknolojilerini kullanımı, basılı ve çevrimiçi (online) ortamda yerelliği nasıl konumlandırdığı ve gazeteciliğin geleceği bağlamında yerel olmanın farkındalığına yönelik tespitler sunulmuştur. ABSTRACT The Usage and Impact of Information Technologies in Local Press Dazzling developments in information technology has been the basis of determining the communication process. In this new communication medium which eliminates time-space limits, what is called the traditional print journalism is inevitably impacted bythis transformation. Locality has come to the fore as a result of the globalization and glocalization of communication technologies Based on this, as an indispensable element of democratic communication environment with using new communication technologies based on information, survival effort of local media in Turkey is of the utmost importance. This study has explored the effects and usage of information technologies in the local newspapers and positioning of locality in the glocalization process in local journalism. Data for this research include case studies of 15 local newspapers in Konya and in-depth interviews with the administrators of those newspapers. Some of the findings of this research suggest how the local media use information-based new communication technologies and how they position locality in print and online platforms. This dissertation also provides some implications about the media’s awareness of the significance of locality for the future of journalism. With the results of the interviews, the usage of the new ICT-based communication technologies in local press, positioning of the printed and online media in the locality and awareness of being local in the context of the future of journalism tried to be determined and explained in this paper.