Türkiye`de elektronik sektörünün gelecekteki üretim ve dış ticaret performansının zaman serisi teknikleri ile tahmini


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: UĞUR KERPİÇ

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Giderek artan bir hizda hayatimizin her alanina girmis olan elektronik teknolojisi ile hergün pek çok kere karsilasmaktayiz. Örnek vermek gerekirse, sikça kullandigimiz televizyon, radyo, mobil telefon, kisisel bilgisayar vb. pek çok cihaz, elektronik teknolojisinin bize ulastirdigi ürünlerdir. Dogal olarak, hayatimizda bu kadar önemli bir role sahip olan elektronik teknolojisi, tüm dünya ölçeginde genis ve etkili bir sektör yaratmistir. Bu çalismada ülkemizdeki elektronik sektörü hakkinda bir inceleme ortaya konmustur. Sektörün mevcut durumundan yola çikilarak sektöre ait geçmis veriler alinmis; daha sonra zaman serileri tahmin teknikleri kullanilarak gelecek yillarda, sektördeki tüm alt sektörlerin üretim, ithalat ve ihracat miktarlarina ait tahminler yapilmis ve sonuçlar yorumlanmistir. ABSTRACT In each day, we frequently meet the electronic technology which takes a rapidly growing part of our daily lives. For example, devices like television, radio, mobile phone, personal computer etc. are the mostly used products presented by this technology. Naturally, the electronic technology has such an outstanding role in this age that it creates a large and effective sector in the whole world. With this study the electronic sector of our country is explained. Beginning from the available situation of the sector, the related past data have been obtained. Then, the future values of production, import and export of all sub-sectors belonging main sector have been predicted by using time series forecasting techniques. Finally, the results have been interpreted.