Uluslararası muhasebe standartları ile ülkemizdeki muhasebe standartları uygulamalarının karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Öğrenci: PERİZAT BAŞAK BERBEROĞLU

Danışman: AYTEN ERSOY