Teşhir iletişimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BURHANETTİN GÜNEŞ

Danışman: GÖKSEL AYMAZ

Özet:

Teşhir İletişimi, modern insanın zihniyet yapısını anlamaya yönelik bir çabanın ürünüdür. Elbette mesele, en basit haliyle, insan mahremiyetinin teşhir edilmesinin ayıplanmasından müteşekkil değildir. Hakikatin yok edilişinden, görünüşün varoluşsal bir noktaya gelişine, niceliğin her türlü niteliğin üstünde kendine yer buluşuna, paranoyak bir yaşamın çizgilerinde dolaştıracak kadar kamera merceğinin tepemizde dolaşmasına ve mahremiyetimizi esir alışına, felsefenin, edebiyatın, müziğin, şiirin, kısaca hayatımıza derinlik katan her şeyin bir bir kaybolup, sıradanlığın baş tacı edilişine kadar birçok noktayı ihtiva etmektedir. Çalışmamız ‘Gösteri Çağında’ kendimizi görebilmek için gözlerimizi kapamaya muhtaç olduğumuzu anlatmayı amaçlamaktadır. Anahtar kelimeler: Teşhir, İletişim, Gösteri, Nitelik, İmaj ABSTRACT Communication of Expose is the product of an effort to understand the mentality structure of the modern man. Of course, this matter - In its simplest form - is not composed of being reproved of denouncing people's privacy. It comprices a lot of points from the destruction of truth, to the advent of appearance to an existential point, finding a place of the quantity for itself at the top of any kind of quality, the spinning around of the camera lenses everywhere as bringing us to the lines of a paranoid life and enslaving our privacy, and like philosophy, literature, music, poetry briefly everything that adds depth to our lives getting lost one by one and to put mediocrity on a pedestal... Our study aims to explain that we need to shut our eyes to see ourselves ‘at the Age of the Show'. KeyWords: Expose, communication, Show, quality, image