Kur'an'ın tasrîf üslûbu (Tahlili ve Temellendirilmesi)


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: İRFAN KUŞCU

Danışman: ABDULAZİZ HATİP