Robotik gazaltı kaynak parametrelerinden akım, gerilim ve kaynak ilerleme hızının taguchi yöntemiyle optimizasyonu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Engin Şahin

Eş Danışman: FERHAT GÜNGÖR, SERDAR SALMAN

Özet:

ROBOTİK GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİNDEN AKIM, GERİLİM VE KAYNAK İLERLEME HIZININ TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU Bu yüksek lisans tezinde otomotiv sektöründe kullanılan St37 çeliğine uygulanan robotik gazaltı kaynağının kaynak parametrelerinin istatistiksel proses kontrol yöntemlerinden birisi olan taguchi metoduyla optimizasyonu sağlanmıştır. Robotik gazaltı kaynağı otomotiv sektöründe sıkça kullanılan bir kaynak yöntemidir. Kaynağın kaliteli olması için kaynak parametrelerinin kaynak atılacak malzemeye ve bu malzemenin kullanılacağı yere göre doğru seçilmesi gerekmektedir. Doğru parametrelerin seçilmesi için yüzlerce deney yapmak gerekmektedir. Bunun önüne geçmek için Taguchi metodunu kullanarak daha az deneyle doğru parametrelere ulaşabiliriz. Doğru parametre seçimi işletmelere hem daha kaliteli bir kaynak yapılmasını sağlayacak, hem malzeme tasarrufu, hem de hatalı parça üretilmesinin önüne geçilerek maliyetleri düşürecek ve kaliteli ürün üretilmesiyle müşteri memnuniyeti sağlayacaktır. Bu çalışmada St37 çeliğine uygulanan MAG kaynağının en uygun parametrelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bunu belirlemek için seçilen parametre ve seviyeler Taguchi L8 matrisine yerleştirilmiş ve uygulanan deneyler sonucu en uygun parametreler belirlenmiştir. Ve seçilen parametrelerle kaynak işlemi yapılan malzemeye çekme deneyi uygulanmış ve kaynak performansında da gelişme sağlandığı görülmüştür. ABSTRACT THE OPTIMIZATION OF CURRENT, VOLTAGE AND WELDING SPEED FROM THE PARAMETERS OF ROBOTIC GAS METAL ARC WELDING WITH TAGUCHI METHOD. In this study, welding parameters of robotic gas metal arc welding as applied to St37 type steel used in automotive industry are optimized with method Taguchi. Robotic gas metal arc welding is one of the widely used process of welding in automotive industry. Welding paremeters should be selected carefully according to the place and the materials used. Many tests should be carried out to select the correct paremeters. On the other hand Taguchi method is more useful than the other methods. Selection of correct paremeters ensures quality welding and it decreases cost by minimizing reject. Customer satisfaction is gained with the productions of quality products. The aim of this study is to identify the the most suitable parameters of MAG welding applied to St37 stell. To clarify this chosen parameters and degrees are set into matrix of Taguchi L8. the most suitable parameters are being found as a result of the experiments. And Çekme deneyi was being applied to welding metal with the selected parameters. With cause to improvement the performance of welding.