Kötülüğün sıradanlığı bağlamında sosyal medya: Twitter'da Suriyeli mülteciler örneği


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: AYŞE ALDEMİR

Danışman: GÖKSEL AYMAZ