MİRZA ABDÜRRAHİM HAN'IN "VÂKI'ÂT-I BÂBÛRÎ " ESERİNDEKİ MİNYATÜRLÜ SAYFALARIN ANALİZİ (BRİTİSH MÜZESİ OR:3714)


Tezin Türü: Sanatta Yeterlik

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AYŞE KART

Danışman: Şehnaz Biçer