Kadastro Hukuku'nda hak düşürücü süre


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Öğrenci: FERDA AKSU

Danışman: OSMAN GÖKHAN ANTALYA