Kürek sporunda ekip performansına bireysel katkının araştırılması


Öğrenci: NURİ TOPSAKAL

Danışman: HASAN BİROL ÇOTUK