Türkiye'de Vergi Denetiminde Etkinliğin Sağlanmasında Belge Düzeni


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Seda Öztürk

Danışman: Funda Tunçel