Uluslararası İç Denetim Standartları çerçevesi'nde yapılan iç denetim faaliyeti ve kurumsal sürdürülebilirlik ilişkisi: BİST sürdürülebilirlik endeksi'ne tabi şirketlerde anket çalışması


Öğrenci: BURCU ÖZGÜL

Danışman: Banu Tarhan Mengi