Toz metalurjisi ile üretilen demir esaslı yapısal parçalar içerisine katılan B ve NİB ilavelerinin mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İskender Turan

Danışman: SERDAR SALMAN

Özet:

Hazırlanmış olan bu tez çalışmasında, geleneksel toz metalurjisi süreçleriyle üretilen demir esaslı yapısal parçalara, yapılan Bor ve NiB ilavelerinin mikro yapısal gelişime ve mekanik özelliklere etkisi incelenmiştir. Bu amaçla ilk etapta farklı özelliklere sahip alaşımsız ve/ veya ön alaşımlı Fe tozları kullanılmıştır. Bu tozlar içerisine belirli miktarlarda Bor ve NiB ilaveleri yapılmıştır. Demir tozları ve ilave tozlar laboratuar şartlarında homojen olarak karıştırılmıştır. Hazırlanan toz karışımları tek yönlü kalıplama işlemine tabi tutularak standartlara uygun numuneler hazırlanmıştır. Kalıplama işlemi sonrasında farklı sinterleme sıcaklık ve sürelerinde sinterleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Sinterleme esnasında değişik sinterleme atmosferlerinin kullanılması mümkündür. Sinterlenmiş numuneler üzerine metalografik incelemeler, XRD gibi Karakterizasyon çalışması gerçekleştirilerek, sinterleme esnasındaki mikroyapısal gelişim açıklanmıştır. Mekanik özelliklerin tespitinde sertlik ölçümleri, yoğunluk ve çekme deneyleri icra edilmiştir. İncelemeler sonunda elde edilen sonuçlar, literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırılarak ve bu bilgilerin ışığında; mikro yapısal ve mekanik özelliklerdeki değişikliklerin nedenleri ilişkilendirilerek tartışılmıştır. ABSTRACT THE EFFECT OF B AND NiB ADDITIONS ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF IRON BASE STRUCTURAL PARTS WERE PRODUCED BY POWDER METALLURGY In this thesis, the effect of boron and NiB additions on microstructural evolution and mechanical properties of Iron base structural parts were manufactured by traditional powder metallurgy process. In firstly, prealloyed and non-prealloyed. Fe powder with different properties was used. Boron and NiB powder with determined quantity were added to Fe powder. Fe and addition powder were mixed homogeny under laboratory conditions. The mix-powder was molded in single action pres depend on standards. The compacts were sintered under vacuum atmosphere at different sintering times and sintering temperatures. The finally, experimental data were comparated other study in literature and microstructural and mechanical properties changes were discussed. Metallographic, XRD, hardness, density and tensile testing were performed on sintered specimens. Microstructural evolution during sintering was explained.