2003-2006 yılları arasında töre cinayetlerinin ana akım medyada yer alma şeklinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Günce İlköz

Danışman: SELMA ULUS

Özet:

TÖRE CİNAYETLERİNİN MEDYADA YER ALIŞ BİÇİMİ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun tahminlerine göre her yıl dünyada 5000’den fazla kadın namus saiki ile öldürülmektedir. Bu cinayetler daha çok Bangladeş, Brezilya, Ekvator, Mısır, Hindistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Fas, Pakistan, İsveç, Türkiye, Uganda ve İngiltere gibi ülkelerde işlenmektedir. Töre cinayetleri içinde bulunduğumuz 21.yüzyılın en büyük yaralarından bir tanesidir. Ülkemizde de yaygın bir şekilde yaşanan bu cinayetlerin önüne geçilmesi ortak bir akıl, toplumsal duyarlılıkla mümkün olacaktır. Bu çalışma ile Türkiye’de, toplumun geniş kesimlerinde etki uyandıran töre cinayetleriyle ilgili medyanın sergilediği yaklaşımın ortak bir bilinç oluşturup/oluşturmadığı, yapılan haberlerin ve yorumların bu cinayetlerin önüne geçilmesi yolunda etkisinin olup/olmadığı ve konusu ‘insan’ olan bu tür haberlerin ne şekilde işlendiği üzerinde durmak amaçlanmaktadır. ABSTRACT THE WAY HONOUR KILLINGS APPEAR IN MEDIA According to the estimations of UN Population Fund, every year more than 5000 women in the world are killed on account of honour. These killings are mostly occurred in Bengal, Brazil, Ecuador, Egypt, India, Israel, Italy, Jordan, Morocco, Pakistan, Sweden, Turkey, Uganda and England. The fact of honour killings is one of the biggest problems of the 21st century. These killings that seen very often in our country, can be prevented with a common mind and communal sensibility. With this work, it is aimed to emphasize whether the approach of media towards honour killings can form a common feeling in Turkey and whether the media has an efect to prevent these killings and also it is aimed to analyze in which ways the media approach to these cases whose main subject is “human being”.