Türkiye'de TV ve sinema film setlerinde çalışanların sorunları ve çözüm önerileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: BERMAL AYDIN

Danışman: GÖKSEL AYMAZ