Buğday (Triticum aestivum L.)'da Sarı Pas Hastalığına Dayanıklılığın Çoğaltılmış Parça Uzunluk Polimorfizmi ile Araştırılması


Öğrenci: HANDAN BALTA

Danışman: AHU ALTINKUT UNCUOĞLU