KİŞİLERARASI İLİŞKİLERDE DUYGUSAL BULAŞMAVE KÜLTÜR İLİŞKİSİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Public Relations and Publicity, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MÜMİN YAVUZCAN

Supervisor: Emel Yılmaz

Abstract:

Bu çalışmada kişilerarası ilişkiler sürecinde gerçekleşen duygusal bulaşma ile kültürün arasındaki ilişki incelenmiştir. Karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncenin paylaşımı olarak adlandırılan kişilerarası ilişkilerde duyguların kullanımı kelimelerin kullanımı kadar yoğun olarak kullanılmaktadır. Diğerlerinin ses, duruş ve haraketlerini otomatik taklit etme eğilimi olarak tanımlanan duygusal bulaşma kişilerarası ilişkiler süreci içinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Kişiler duygularını kullanarak ilişkiye yön verebilmektedirler ve duygular uygun şartlar altında geniş kitlelere yayılabilmektedir. İlişkiler sırasında sergilenen tutumların altında kültürel değerler yatmaktadır. Öğrenme yolu ile elde edilen kültür, ilişkiler süreci içindeki insan davranışlarının sergilenme şekli ve duyguların ifade edilme şeklini belirlemektedir. Kişilerarası ilişkiler süreci içinde duygusal bulaşma kültür ilişkisi, kültürün yapısal özellikleri ile bulaşma üzerine gözlem yöntemi kullarak saha çalışması yapılmıştır. Kültürel değerlerin en yoğun bir şekilde sergilendiği cenaze töreni araştırma konusu olmuştur ve katılımsız tam gözlem yöntemi ile incelemeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre duygusal bulaşma kültürün yapısal özelliklerinin bulaşmanın yaşanması sağladığı ve aynı zamanda bulaşmanın da kültürün öğrenilmesini sağladığı görülmüştür. -------------------- In this study, the relationship between culture and emotional transmission in the process of interpersonal relations was examined. The use of emotions in interpersonal relationships, which is called mutual knowledge, sharing of emotions and thoughts, is used as much as the use of words. Emotional contamination, which is defined as the tendency to automatically imitate the voices, postures and movements of others, has an important role in the process of interpersonal relations. People can use the emotions to direct the relationship and emotions can spread to the masses under appropriate conditions. Cultural values underlie the attitudes displayed during relations. The culture obtained through learning determines the manner in which human behaviors are exhibited and the way emotions are expressed. In the process of interpersonal relations, fieldwork was carried out by using observation method on emotional transmission culture relationship, structural features of culture and transmission. The funeral which exhibited the most intense cultural values was the subject of the research, and examinations were conducted with unattended full observation method. According to the results, it was observed that the emotional characteristics of the cultural transmission of the cultural transmission of emotional transmission, and at the same time the transmission of culture has been seen to provide learning.