Sistem teorisi bağlamında sanat nesnesi ve eşleme


Tezin Türü: Sanatta Yeterlik

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: KEREM OZAN BAYRAKTAR

Danışman: ELİF ÇELEBİ

Özet:

Bu tez, 1950’li yıllarda temelleri atılmış disiplinlerötesi bir çalışma alanı olan Sistem Teorisi’nin “sistemik yaklaşımını” kullanarak 20. Yüzyıl Batı Sanatındaki kırılmalarla belirginleşmiş sorunsalları inceler. ABSTRACT This dissertation examines the significant fractures in 20th century Western Art through the "systemic approach" of the System Theory, an interdisciplinary field of studies conceived in the 1950s.