Hanehalkı otomobil sahip olma durumunun ardışık logit modeli ile tahmini


Öğrenci: BÜŞRA TÜMSEL

Danışman: EBRU ÇAĞLAYAN AKAY