Solunum sistemi enfeksiyonlarından izole edilen pseudomonas aerugınosa suşlarının virülans faktörlerinin fenotipik ve genotipik yöntemlerle belirlenmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ONUR KARATUNA

Danışman: AYŞEGÜL KARAHASAN