İkibin sonrası sinemalarda gösterilen çizgi filmlerin okul öncesinde kazandırılması gereken değerler açısından incelenmesi


Öğrenci: ÖZGÜR ÖZER

Danışman: Oya Abacı

Özet:

Bu tez çalışmasının temel amacı, 2001 ile 2012 yılları arasında sinemalarda gösterime giren ve izlenme oranlarına bakıp en çok izlenen çizgi filmlerin belirleyerek Unesco'nun hazırladığı Yaşayan Değerler Eğitim Programı açısından incelemektir. Hem en çok izlenen film yoluyla çocuklar için hangi değerlerin işlendiğini araştırmak, hem de değerlerin çizgi filmlerde mutlaka verildiğinden hareket eden çalışmamız, çizgi filmler yoluyla çocuklara günümüz dünyasının egemen ideolojilerini ve değerlerini vererek yeniden inşa edildiği ve burada popüler kültür içinde bir yer edinerek çocukları etkilediğini savlamaktadır. Örneklem olarak, özellikle 2001 ile 2012 yılları arasında gösterime giren ve en çok izlenen çizgi filmler içinden yıllara göre en çok izlenen seçilmiştir. İnceleme sonucunda, yıllara göre en çok izlenen çizgi filmlerin yaşayan değerler eğitim programında yer alan değerleri yansıttığı ama bu yansıtmanın egemen ideoloji ve popüler kültür ile birlikte ancak anlaşılabileceği belirlenmiştir. Çizgi filmlerde egemen ideolojilerin, günümüz dünyasının popüler kültürünü yeniden ürettiği ve tüketim unsuru haline getirildiği anlaşılmıştır. Okul öncesinde kazandırılması gereken çoğu değerin kapitalist üretim, tüketim, pazarlama ilişkilerine uygun yeniden üretildiğini ve bu değerlerin içeriğini yansıtacak şekilde üretildiği saptanmıştır. ABSTRACT The main aim of this thesis is to investigate the cartoon movies released between 2001-2012 and became the most watched movie and to analyse them in terms of UNESCO Living Values Educational Programme. Our study, which both aims to investigate which values are treated for children in cartoon movies and uses the base that those values are certainly emposed to children, claims that ideologies and values of today’s world are being rebuilt and being a part of popular culture, thus they affect children. The cartoon movies, which are released especially between 2001-2012 and became the most watched movie by years, have been chosen as sample. After the investigation, it is stated that values that are being treated in the most watched movies by years, are reflected the values described in living values educational programme, but those reflections can only be understood by taking into consideration of dominant ideology and popular culture. It is understood that dominant ideologies in the cartoon movies are rebuilding today’s popular culture and making it a consumption factor. Most of the values which need to be gained by children before pre-school education, are found to be rebuilt in accordance with capitalist production, consumption, marketing and reflecting the content of those concepts.