Paylı mülkiyette paydaşın kullanma ve yararlanma hakkı


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İLKER ÖZTAŞ

Danışman: OSMAN GÖKHAN ANTALYA

Özet:

Paylı Mülkiyette Paydaşın Kullanma ve Yararlanma Hakkı Paydaşın hakkı eşya üzerindedir ve mülkiyet hakkının dışında veya mülkiyet hakkını sınırlandıran bir hak değil, mülkiyet hakkının kendisidir. Eşyadan yararlanma, eşyadan elde edilen doğal ve hukuki ürünleri elde etmenin yanında, eşyayı kullanarak eşyadan yarar elde etmeyi de kapsamaktadır. Eşyadan yararlanma ve eşyayı kullanma mülkiyetin en önemli yetkilerindendir. Paydaşlardan her biri eşyayı dilediği gibi kullanma ve eşyadan kendi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yararlanma hakkına sahiptir. Eşyayı kullanma ve eşyadan yararlanma hakları paydaşların kişisel alanlarına girer ve paydaşların bu hakları çoğunluk kararıyla kaldırılamaz. Ancak her bir paydaş, eşyadan yararlanırken diğer paydaşların haklarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Paydaşların eşyadan elde edilen doğal ve hukuki ürünler üzerindeki hakları payları oranındadır. Kullanma hakkının sınırları ise, yararlanmanın özel bir türü olmasına rağmen, kanun tarafından pay oranlarına göre belirlenmemiştir. Her bir paydaş, diğer paydaşların eşyayı birlikte kullanmalarını engellemediği sürece, eşyayı kullanma hakkına sahiptir. Paydaşların birbirlerinin yararlanma ve kullanma haklarını ihlal etmeleri halinde, mülkiyeti ve zilyetliği koruyan davalar açılabilir. Yararlanma ve kullanma hakkının ihlali durumunda paydaşlar ayrıca paydaşlıktan çıkarma davası da açabilirler. Paydaşlar üçüncü kişilere karşı da, mülkiyeti ve zilyetliği koruyan davaları, birbirlerinden bağımsız olarak açma hakkına sahiptirler. Das Gebrauchs- und Nutzungsrecht des Miteigentümers im Miteigentum ZUSAMMENFASSUNG Das Recht des Miteigentümers ist Recht an einer Sache und nicht ein neben das Eigentum sich stellendes und dieses belastendes Bruchteilsrecht, sondern es ist Eigentum. Die Nutzung umfasst neben dem Recht auf natürliche und zivile Früchte jeden Vorteil, den Sachen oder Rechte durch ihren Gebrauch gewähren. Die Nutzungs- und Gebrauchsrecht sind die wesentlichste Befügnisse des Eigentümers. Jeder Miteigentümer befugt, die Sache jederzeit beliebig zu nutzen und zu gebrauchen, entsprechend seinen jeweiligen Bedürfnissen. Das Recht auf Gebrauch und Nutzung steht jedem Miteigentümer für seinen persönlichen Bereich zu; diese Rechte können ihm, selbst durch einen Mehrheitbescluss, nicht entzogen werden. Jeder Miteigentümer muss dabei jedoch die analogen Rechte der anderen Miteigentümer achten. Die Miteigentümer haben Anspruch auf einen ihre Queten entsprechenden Teil des Fruchtertrages, und zwar sowohl an den natürlichen Früchten, als auch an den zivilen Früchten. Obwohl Gebrauch eine spezielle Art der Nutzung ist, grenzt das Gesetz die Gebrauchsbefugnis der Miteigentümer nicht dem Quotenverhältnis entsprechend ab. Jeder Miteigentümer darf die Sache soweit gebrauchen, als er dadurch nicht den Mitgebrauch der übrigen Miteigentümer beeinträchtigt. Jedem Miteigentümer stehen gestützt auf sein Gebrauch- und Nutzungsrecht gegen den oder die anderen Miteigentümer Eigentums- und Besitzklage. Dem Miteigentümer stehen auch die Ausschlussklage wegen der Verletzung seiner Gebrauch- und Nutzungsrecht. Auch gegenüber Dritten kann jeder Miteigentümer unabhängig von den andern die aus dem Eigentum und Besitz fliessenden Schutzrechte geltend machen.